Advokátní kanceláře Černý, Rambousek & Černá

působí v advokacii od roku 2003 a nabízí široké spektrum služeb, ať již
v oblasti občanského a rodinného práva, tak v oblastech práva obchodního, trestního, pracovního, správního či ústavního. S důvěrou se na naší kancelář obracejí jak jednotlivci, tak malé či velké obchodní společnosti
s mezinárodní působností. Od všech členů našeho týmu můžete očekávat nejen stoprocentní nasazení a individuální přístup, ale samozřejmostí je rovněž striktní dodržování etických pravidel a právních předpisů.

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda...
Arthur Conan Doyle

Advokáti

Specializace

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení ve věci náhrady škody, právní pomoc před zahájením trestního stíhání, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,

rozhodování o osvědčení se ve zkušební lhůtě, zastupování poškozených (zmocněnec) v trestním řízení, příprava trestního oznámení, právní pomoc před zahájením trestního stíhání, ústavní stížnosti proti rozhodnutím v trestních věcech 

< zpět

Reference

Reference

Kontakt

Adresa:

Čimická 717/34

Praha 8, PSČ 182 00

Telefon/fax:

+420 284 810 265

+420 212 243 022

+420 606 427 702

E-mail:

cerny@akcerny.cz