Advokátní kanceláře Černý, Rambousek & Černá

působí v advokacii od roku 2003 a nabízí široké spektrum služeb, ať již
v oblasti občanského a rodinného práva, tak v oblastech práva obchodního, trestního, pracovního, správního či ústavního. S důvěrou se na naší kancelář obracejí jak jednotlivci, tak malé či velké obchodní společnosti
s mezinárodní působností. Od všech členů našeho týmu můžete očekávat nejen stoprocentní nasazení a individuální přístup, ale samozřejmostí je rovněž striktní dodržování etických pravidel a právních předpisů.

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda...
Arthur Conan Doyle

Advokáti

Specializace

Právo nemovitostí a bytové právo

převody vlastnictví k nemovitostem, jakož i převody členského podílu v družstvu, kupní smlouvy a darovací smlouvy, zástavní smlouvy a věcná břemena, nájemní smlouvy, prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě,

zakládání a správa společenství, vlastníků jednotek, převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, nájemní vztahy, správa nemovitostí, výpovědi z nájmů bytů vč. zastupování v soudním řízení, právo bytových družstev, zastupování k katastrálním řízení, úschova peněz a listin v souvislosti s převodem nemovitostí, komplexní právní služby související s nakládáním s nemovitostmi, zastoupení klienta v řízení před katastrálním úřadem 

< zpět

Reference

Reference

Kontakt

Adresa:

Čimická 717/34

Praha 8, PSČ 182 00

Telefon/fax:

+420 284 810 265

+420 212 243 022

+420 606 427 702

E-mail:

cerny@akcerny.cz