Advokátní kanceláře Černý, Rambousek & Černá

působí v advokacii od roku 2003 a nabízí široké spektrum služeb, ať již
v oblasti občanského a rodinného práva, tak v oblastech práva obchodního, trestního, pracovního, správního či ústavního. S důvěrou se na naší kancelář obracejí jak jednotlivci, tak malé či velké obchodní společnosti
s mezinárodní působností. Od všech členů našeho týmu můžete očekávat nejen stoprocentní nasazení a individuální přístup, ale samozřejmostí je rovněž striktní dodržování etických pravidel a právních předpisů.

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda...
Arthur Conan Doyle

Advokáti

Specializace

Obchodní právo a právo obchodních společností

právo obchodních společností a družstev, jejich zakládání, změny, likvidace, řízení ve věcech obchodního rejstříku, obchodní smlouvy, soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek, včetně zastupování v arbitrážním řízení,

sepis právních rozborů a stanovisek, provádění právních auditů (due diligence), zakládání všech typů obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost ručením omezeným, akciová společnost) a družstev, organizace a řízení valných hromad
přeměny společností, zvýšení a snížení základního kapitálu, vymáhání pohledávek z obchodního styku, zastoupení klientů při jednání s obchodními partnery a dalšími subjekty, leasing, úschovy cenných papírů a jiných listin, směnečné a šekové právo 

< zpět

Reference

Reference

Kontakt

Adresa:

Čimická 717/34

Praha 8, PSČ 182 00

Telefon/fax:

+420 284 810 265

+420 212 243 022

+420 606 427 702

E-mail:

cerny@akcerny.cz