Advokátní kanceláře Černý, Rambousek & Černá

působí v advokacii od roku 2003 a nabízí široké spektrum služeb, ať již
v oblasti občanského a rodinného práva, tak v oblastech práva obchodního, trestního, pracovního, správního či ústavního. S důvěrou se na naší kancelář obracejí jak jednotlivci, tak malé či velké obchodní společnosti
s mezinárodní působností. Od všech členů našeho týmu můžete očekávat nejen stoprocentní nasazení a individuální přístup, ale samozřejmostí je rovněž striktní dodržování etických pravidel a právních předpisů.

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda...
Arthur Conan Doyle

Advokáti

Specializace

Pracovní právo

založení, změny a skončení pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech (o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru či o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru a dalších), agenturní zaměstnávání,

 pracovní smlouva dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), vznik pracovního poměru volbou či jmenováním, vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele, změna pracovního poměru, přeložení zaměstnance, právní úkony související s ukončením pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpečnost práce, problematika diskriminace, právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, příprava dalších pracovněprávních dokumentů (kolektivní smlouvy, pracovní řády, manažerské smlouvy) 

< zpět

Reference

Reference

Kontakt

Adresa:

Čimická 717/34

Praha 8, PSČ 182 00

Telefon/fax:

+420 284 810 265

+420 212 243 022

+420 606 427 702

E-mail:

cerny@akcerny.cz